Odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: Bc. Kateřina Lišková

IČ: 09741119

Se sídlem: Chudoplesy 103, 294 01 Bakov nad Jizerou

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne .......... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě jolidetail.cz objednal/a zboží ..........., číslo objednávky ............, v hodnotě .......... Kč. Objednané zboží jsem obdržel/a dne ...........

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .......... Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ............. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V .......... dne ..........

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)